ΛΙΣΤΑ E – MAIL

Λίστες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Η επικοινωνία μεταξύ των εγγεγραμμένων μελών της Ένωσης Ελλήνων Μουσουργών υποστηρίζεται από μια ιδιαίτερη λίστα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (mailing-list). Η διεύθυνση της λίστας είναι:

eem_members@lists.auth.gr

Η γενική επικοινωνία μεταξύ των φίλων και μελών της Ένωσης Ελλήνων Μουσουργών υποστηρίζεται από μια λίστα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (mailing-list). Η διεύθυνση της λίστας είναι:

eem@lists.auth.gr

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Όνομα (απαραίτητο)

Επώνυμο (απαραίτητο)

Το email σας (απαραίτητο)

Επάγγελμα

Τηλέφωνο

Χώρα

Φύλο

Μόρφωση

Λίστα Εγγραφής (απαραίτητο)

Δηλώνω ότι τα παραπάνω στοιχεία είναι αληθή, ως χρήστης της λίστας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αποδέχομαι ότι δε θα προωθώ spam-mails και οι προσωπικές μου απόψεις θα εκφράζονται στη λίστα με ενυπόγραφα mails χωρίς να εμπεριέχουν δημόσιες δυσφημήσεις και συκοφαντικές διατυπώσεις προς τρίτους.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Προκειμένου να διαγραφεί κάποιο μέλος από τη λίστα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, θα πρέπει να στείλει e-mail στη διεύθυνση

leontios@auth.gr με κείμενο τη φράση: unsubscribe eemlist