ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΑΙΓΙΔΑΣ ΕΕΜ

Φίλες και φίλοι της Ε.Ε.Μ.,

Σας ενημερώνουμε σχετικά με την επίσημη διαδικασία για την θέση της αιγίδας της Ε.Ε.Μ. σε εκδηλώσεις άλλων φορέων:

Η διαδικασία αυτή προβλέπει την υποβολή εγγράφου αιτήματος προς το Δ.Σ. της Ε.Ε.Μ., στο οποίο θα πρέπει να αναφέρονται αναλυτικά τα στοιχεία του ρεπερτορίου που θα εκτελεστεί και οι μουσικοί εκτελεστές που θα συμμετάσχουν. Επίσης, διευκρινίζουμε ότι, σύμφωνα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Ε.Ε.Μ., δεν μπορούν να συμπεριλαμβάνονται στο πρόγραμμα της εκδήλωσης έργα μελών που οφείλουν συνδρομές προς την Ε.Ε.Μ. (για το θέμα αυτό μπορείτε να έρχεστε σε επικοινωνία με το γραφείο της Ε.Ε.Μ. κατά τη διαδικασία κατάρτισης του προγράμματος).
Το Δ.Σ. εξετάζει τις προτάσεις για θέση αιγίδας εντός εύλογου χρόνου σε συμβούλιό του και απαντά εγγράφως στα σχετικά αιτήματα.

Σας παρακαλούμε να ακολουθείτε πάντοτε την παραπάνω διαδικασία για όποια εκδήλωση διοργανώνετε και επιθυμείτε να θέσετε υπό την αιγίδα της Ε.Ε.Μ.

Η Ένωση Ελλήνων Μουσουργών είναι πάντα ανοικτή στη συνεργασία με άλλους φορείς, με τους οποίους μας ενώνει ο κοινός σκοπός της διάδοσης της ελληνικής μουσικής και της προαγωγής της καλλιτεχνικής δραστηριότητας σε κάθε γωνιά της χώρας μας.

Το Δ.Σ. της Ε.Ε.Μ.