Συναυλία

Τρίτη 8/11/2005,  8:30:00 μμ,  Ωδείο "Φίλιππος Νάκας"
Έργα: Χρ. Παπαγεωργίου, Γ. Σιωρά, Αλ. Παπαδόπουλου, Βαγ. Συμσίρη, Θόδ. Χαρίδη, Κ. Φλεριανού