Εργαστήριο Νέων Συνθετών 2015

Πρόσκληση υποβολής μουσικών συνθέσεων για το Εργαστήριο Νέων Συνθετών 2015

Το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών σε συνεργασία με την Ένωση Ελλήνων Μουσουργών, ανακοινώνει την ανοιχτή πρόσκληση υποβολής μουσικών συνθέσεων, με σκοπό να παρουσιαστούν έξι (6) από αυτές στο Εργαστήριο Νέων Συνθετών που θα πραγματοποιηθεί στο Μέγαρο Μουσικής στις 11 Φεβρουαρίου 2015.

Η επιλογή των έργων θα γίνει από επιτροπή έγκριτων συνθετών.

Το Μέγαρο Μουσικής αφιερώνει το φετινό Εργαστήριο Σύνθεσης στον διαπρεπή αρχιμουσικό, συνθέτη και παιδαγωγό Θόδωρο Αντωνίου, με αφορμή τον εορτασμό της συμπλήρωσης των 80 χρόνων του.

Ο Θόδωρος Αντωνίου, ήδη από το 1997, υλοποιεί σειρά εργαστηρίων νέων Ελλήνων Συνθετών στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, με σκοπό την εκπαιδευτική – δημιουργική διαδικασία και συνεργασία ανάμεσα στον μαέστρο, τον νέο συνθέτη και τους μουσικούς. Η ιδέα που με πολύ θέρμη αγκαλιάστηκε από το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και υλοποιείται κάθε χρόνο, δίνει τη δυνατότητα στους νέους δημιουργούς να παρουσιάσουν τη δουλειά τους και να την τελειοποιήσουν μέσα στο πλαίσιο της πρόβας και της αγαστής συνεργασίας.

Η πρόσκληση υποβολής μουσικών έργων αφορά σε Έλληνες συνθέτες μέχρι 40 ετών. Όσοι επιθυμούν να καταθέσουν έργα, πρέπει το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2014, να υποβάλουν ένα έργο σε τρία αντίτυπα για 5 έως 8 όργανα. Στην ενορχήστρωση μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιοσδήποτε συνδυασμός από τα παρακάτω όργανα: φλάουτο, όμποε, κλαρινέτο, κρουστά, πιάνο, βιολί, βιολοντσέλο και κοντραμπάσο. Η διάρκεια του έργου θα πρέπει να είναι από 8 έως 12 λεπτά.

Η επιτροπή εξέτασης των έργων, αποτελούμενη από διακεκριμένους Έλληνες συνθέτες και διευθυντές ορχήστρας, θα επιλέξει έξι από αυτά, τα οποία στη συνέχεια θα παρουσιαστούν στις 11 Φεβρουαρίου 2015 από το Ελληνικό Συγκρότημα Σύγχρονης Μουσικής σε συναυλία στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Μετά το πέρας της συναυλίας η επιτροπή θα επιλέξει τρία έργα, τα οποία θα βραβευτούν.

Για περισσότερες πληροφορίες και έντυπα συμμετοχής οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο γραφείο της Ένωσης Ελλήνων Μουσουργών, c/o Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Βασ. Σοφίας & Κόκκαλη, 115 21 Αθήνα, τηλ. 2107256607, e-mail gcu@otenet.gr, Δευτέρα, Τρίτη και Πέμπτη, 11.00-15.00.

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1. Στον διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος Έλληνες συνθέτες μέχρι 40 ετών.
2. Μπορούν να υποβληθούν έργα οποιασδήποτε σχολής και αισθητικής κατεύθυνσης.
3. Τα υποψήφια έργα, η διάρκεια των οποίων πρέπει να κυμαίνεται από 8 έως 12 λεπτά, μπορούν να είναι για 5 ως 8 όργανα, σε οποιονδήποτε συνδυασμό από τα παρακάτω: φλάουτο, όμποε, κλαρινέτο, κρουστά, πιάνο, βιολί, βιολοντσέλο και κοντραμπάσο.
4. Τα υποψήφια έργα πρέπει να είναι ανέκδοτα και να μην έχει προηγηθεί δημόσια εκτέλεση ή ραδιοφωνική μετάδοση (ολόκληρου ή μέρους του έργου) πριν από την ανακοίνωση της επιλογής τους για το εργαστήριο και την εκτέλεσή τους κατά τη συναυλία της 11ης Φεβρουαρίου 2015 στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Έργα που έχουν βραβευτεί σε άλλο διαγωνισμό, δεν γίνονται δεκτά.
5. Το πραγματικό όνομα του συνθέτη δεν πρέπει να εμφανίζεται στην παρτιτούρα, η οποία πρέπει να υπογράφεται με ψευδώνυμο. Το έντυπο συμμετοχής πρέπει να είναι σε ιδιαίτερο κλειστό φάκελο, που θα συνοδεύει το υποβαλλόμενο έργο, ενώ στον εξωτερικό φάκελο θα αναγράφεται μόνο το ψευδώνυμο.
6. Τα έργα θα πρέπει να είναι ατομικά. Συλλογικά έργα (από περισσότερους συνθέτες) δεν θα γίνονται δεκτά.
7. Όλοι οι υποψήφιοι πρέπει να δηλώσουν στο έντυπο συμμετοχής ότι το έργο τους είναι αυθεντικό και ανέκδοτο. Το έντυπο της δήλωσης διατίθεται από το γραφείο της Ένωσης Ελλήνων Μουσουργών.
8. Ο κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει ένα μόνο έργο. Το έργο κατατίθεται σε τρία αντίτυπα ως προς την παρτιτούρα και σε δύο αντίτυπα ως προς τις αντίστοιχες πάρτες.
9. Όλα τα υποψήφια έργα πρέπει να φτάσουν στην Ένωση Ελλήνων Μουσουργών ως τις 13 Νοεμβρίου 2014 (Ασχέτως από την ημερομηνία αποστολής του Ταχυδρομείου).
10. Όσα έργα δεν πληρούν τις προϋποθέσεις που προαναφέρονται, θα απορριφθούν από τους οργανωτές της ανοιχτής πρόσκλησης.
11. Η απόφαση της κριτικής επιτροπής θα είναι τελεσίδικη. Οι συνθέτες των οποίων τα έργα επιλεγούν προς παρουσίαση, θα ειδοποιηθούν γραπτά, ενώ τα ονόματά τους θα ανακοινωθούν εν καιρώ στις ιστοσελίδες του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών και της Ένωσης Ελλήνων Μουσουργών.
12. Το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και η Ένωση Ελλήνων Μουσουργών διατηρούν το δικαίωμα ηχογράφησης, μαγνητοσκόπησης και ραδιοφωνικής ή τηλεοπτικής μετάδοσης των επιλεγέντων έργων, χωρίς πρόσθετη αμοιβή στους συνθέτες.
13. Το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και η Ένωση Ελλήνων Μουσουργών προτίθενται να κρατήσουν στα αρχεία τους όλο το μουσικό υλικό που θα υποβληθεί για τον διαγωνισμό, με σκοπό μελλοντικές εκτελέσεις έργων. Ωστόσο, οι συνθέτες οι οποίοι επιθυμούν να τους επιστραφούν τα έργα, θα πρέπει να στείλουν έναν φάκελο με τη διεύθυνσή τους και με τα γραμματόσημα που αναλογούν σε συστημένη αποστολή του υλικού τους.
14. Τα υποψήφια έργα πρέπει να σταλούν ταχυδρομικά (όχι συστημένα) με την ένδειξη Για το Εργαστήριο Σύνθεσης 2015 στη διεύθυνση:

Ένωση Ελλήνων Μουσουργών
c/o Μέγαρο Μουσικής Αθηνών
Βασ. Σοφίας & Κόκκαλη,
115 21 Αθήνα