«ΝΕΟΙ ΣΥΝΘΕΤΕΣ – ΝΕΟΙ ΕΡΜΗΝΕΥΤΕΣ: ΜΙΑ ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ» [ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ]

«ΝΕΟΙ ΣΥΝΘΕΤΕΣ – ΝΕΟΙ ΕΡΜΗΝΕΥΤΕΣ: ΜΙΑ ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ» [ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ]

Η Ένωση Ελλήνων Μουσουργών απευθύνει πρόσκληση σε νέους συνθέτες, γεννηθέντες από το 1979 και μετά, για να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα «Νέοι Συνθέτες – Νέοι Ερμηνευτές: Μία Μουσική Συνάντηση», το οποίο θα λάβει χώρα τη σεζόν 2014-15, σε συνεργασία με την Αθηναϊκή Συμφωνική Ορχήστρα Νέων (Α.Σ.Ο.Ν.).

Οι συνθέτες καλούνται να καταθέσουν τμήμα συμφωνικού έργου, διάρκειας 4-5 λεπτών, το αργότερο μέχρι 30/9/2014. Η Ε.Ε.Μ. θα συγκροτήσει επιτροπή επιλογής έργων, η οποία θα επιλέξει 12 νέους συνθέτες για να συμμετάσχουν στη διοργάνωση. Η διοργάνωση θα εξελιχθεί σε δύο (2) φάσεις:
Στην 1η φάση, τα επιλεγμένα τμήματα έργων θα εκτελεστούν από την Α.Σ.Ο.Ν., υπό τη διεύθυνση του Παύλου Σεργίου, σε δοκιμή (λεττούρα), στην οποία οι επιλεγμένοι συνθέτες θα παρίστανται υποχρεωτικά. Η μη ενεργός συμμετοχή κάποιου συνθέτη θα επιφέρει τον αποκλεισμό του από τη διοργάνωση. Στο τέλος της διαδικασίας αυτής, θα διεξαχθεί ψηφοφορία για την επιλογή 6 έργων από τα 12. Για την επιλογή αυτή, θα ψηφίσουν τα μέλη της επιτροπής, οι συνθέτες, όσο και οι μουσικοί της ορχήστρας.
Στη 2η φάση, οι συνθέτες των έξι (6) επιλεγμένων έργων θα κληθούν να ολοκληρώσουν τα έργα σε διάρκεια 8-10 λεπτών και να παραδώσουν παρτιτούρα και πάρτες μέχρι 20/2/2015. Τα 6 επιλεγμένα έργα θα παρουσιαστούν σε μία συναυλία, σε χώρο που θα ανακοινωθεί προσεχώς, στην Αθήνα.

Προδιαγραφές έργων.
- Διαθέσιμα όργανα:
Έγχορδα, ξύλινα πνευστά ανά 3 (με δυνατότητα πίκολο / άλτο φλάουτο, μπάσο κλαρινέτο, κοντραφαγκότο), 4 κόρνα, 3 τρομπέτες, 3 τρομπόνια, τούμπα, 3 εκτελεστές κρουστών (ο ένας εκ των οποίων στα τύμπανα), άρπα, πιάνο.

- Από τον κατάλογο των διαθεσίμων οργάνων θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν κατ’ ελάχιστο τα έγχορδα, ξύλινα πνευστά ανά 2, 2 κόρνα, 1 τρομπέτα, 1 τρομπόνι, 1 εκτελεστής κρουστών.

Υποβολή έργων: Οι συνθέτες καλούνται να υποβάλουν βιογραφικό σημείωμα, ένα κείμενο το πολύ 200 λέξεων σχετικά με το συγκεκριμένο έργο, καθώς και παρτιτούρες και πάρτες για τα τμήματα των έργων, σε έντυπη μορφή (3 αντίγραφα) και σε ηλεκτρονική. Προαιρετικά μπορεί να κατατεθεί και σχετικό αρχείο ήχου (σε 3 αντίγραφα). Ο φάκελος της υποψηφιότητας θα κατατεθεί στο γραφείο της Ένωσης Ελλήνων Μουσουργών, το αργότερο μέχρι 30/9/14 (θα ληφθεί υπόψη η ημερομηνία παραλαβής και όχι η σφραγίδα του ταχυδρομείου).