Γενική Συνέλευση της Ένωσης Ελλήνων Μουσουργών: Μάρτιος 2017

Ενημερώνονται τα μέλη της ΕΕΜ ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση της Ένωσης Ελλήνων Μουσουργών ορίζεται κατ’ αρχήν την Κυριακή 12 Μαρτίου 2017 και ώρα 10.00 π. μ. στο Ωδείο Νικόλαος Μάντζαρος (Πρεμετής 4, Χίλτον, τηλ. 210 7221734). Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την Κυριακή 19 Μαρτίου 2017 στον ίδιο χώρο, την ίδια ώρα. Θέματα: 1. Λογοδοσία Διοικητικού Συμβουλίου 2. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής και Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από πάσα ευθύνη 3. Ισολογισμός 4. Έγκριση Ισολογισμού 5. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου - η υποβολή των υποψηφιοτήτων πρέπει να γίνει μέχρι την Πέμπτη 2 Μαρτίου Παρέχεται η δυνατότητα συμμετοχής σε ηλεκτρονική ψηφοφορία εξ’ αποστάσεως. Για περισσότερες λεπτομέρειες βλέπε στο συνημμένο.

Attachment: 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: